Dintre lucrarile reprezentative executate se pot enumera:

 • Lucrari hidroedilitare apa-canal
  • Alimentare cu apă potabilă şi de incendiu în comuna Urecheşti, jud. Bacău. Beneficiar: Comuna Urecheşti, judeţul Bacău.
  • Alimentare cu apă a comunei Dumitreşti - Judeţul Vrancea , satele Trestia, Siminoc, Motnau, Dumitrestii de Sus, Dumitresti resedinta, Blidari, Bicestii de Sus, Galoiesti. Beneficiar: Comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea;
  • Alimentare cu apă în Comuna Gropniţa, Judeţul Iaşi. Beneficiar: Comuna Gropniţa, judeţul Iaşi;
  • Alimentare cu apă a localitatilor: Făget, Bolovăniş, Tărhăuşi şi Ghimeş, com. Ghimeş-Făget, judeţul Bacău. Beneficiar: Comuna Urecheşti, judeţul Bacău.
  • Alimentare cu apă potabilă a comunei Dumitreşti, satele Trestia, Siminoc, Motnău, Dumitreştii de Sus, Dumitreşti Reşedinţă, Blidari, Biceştii de Sus şi Galoieşti- judeţul Vrancea PROIECT CALAMITAT IN URMA INUNDAţIILOR. Beneficiar: Comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea;
  • înfiinţare distributie gaze naturale, canalizare, statie epurare si extindere alimentare cu apă, Comuna Traian, judetul Bacau. Beneficiar: Comuna Traian, judeţul Bacău;
  • Alimentare cu apă în comuna Fărăoani, judeţul Bacău. Beneficiar: Comuna Fărăoani, judeţul Bacău;
  • Alimentare cu apă în localităţile Vizureni, Criveşti, comuna Tutova, jud. Vaslui. Beneficiar: SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMANIA SRL BUCUREŞTI;
  • Alimentare cu apă în comuna Prisecani, judeţul Iaşi. Beneficiar: SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMANIA SRL BUCUREŞTI;
  • Execuţia, finalizarea asigurarii utilităţilor la unităţile şcolare din mediul rural - judeţul Iaşi : Bivolari, Halceni, Focuri, Balteni, Luceni, Victoria, Vânători. Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi;
  • Sisteme de alimentare cu apă pentru şcolile din judeţele Vaslui, Iaşi şi Botoşani. Beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii reprezentat prin Unitatea de Management a Proiectelor de Reabilitare a Şcolilor, Proiectul pentru învăţământ Rural.
  • Alimentarea cu apă a municipiului Pascani. Beneficiar: CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SRL IASI;
  • Reţea de canalizare strada Misai şi strada Sadoveanu, mun. Iaşi. Beneficiar: R.A.J.A.C. IAŞI;
  • Reţea canalizare strada şi stradela Barbu Lăutaru, mun. Iaşi. Beneficiar: R.A.J.A.C. IAŞI;
  • Reţea de canalizare strada Zimbru din Municipiul Iaşi. Beneficiar R.A.J.A.C. IAŞI;
  • Colector canalizare, stradela Gloriei, localitatea Iaşi.
  • Lucrări de canalizare, statie de epurare, instalaţie de apă potabilă şi incendiu pentru Obiectivul Abator păsări în comuna Podu Iloaie, judeţul Iaşi. Beneficiar: SC ROM TRADING COMPANY SRL Iaşi;
  • Sistem de alimentare cu apă potabilă sat Brateş, comuna Tarcău, judeţul Neamţ. Beneficiar Comuna Tarcău, judeţul Neamţ;
  • Sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în Comuna Trifesti, judeţul Iaşi. Beneficiar: Comuna Trifeşti, judeţul Iaşi;
  • înfiinţarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a satelor Rediu si Breazu din comuna Rediu, judeţul Iasi. Beneficiar: Comuna Rediu, judeţul Iaşi.
  • Foraje de mare adancime executate cu instalatie de foraj FA1
 • Lucrări gaze naturale
  • înfiinţare distributie gaze naturale Comuna Traian, judetul Bacau. Beneficiar: Comuna Traian, judeţul Bacău;
  • Instalaţie gaze naturale cladiri show-room, birouri, hale industriale în Şoseaua Bucium nr. 23. Beneficar SC MECANICA BUCIUM SA;
  • Instalaţie alimentare gaze naturale în comuna Războieni. Beneficar SC ROMTRADING COMPANY SRL;
  • Instalaţie distribuţie gaze naturale în comuna Podu Iloaie, judeţul Iaşi. Beneficiar SC ROMTRADING COMPANY SRL;
  • Execuţie Instalaţii utilizare gaze naturale sediu birouri, show-room auto, hale reparatii. Beneficiar: SC CASA AUTO SRL IASI.
  • Instalaţii gaze naturale pe baza documentaţiilor tehnico-economice de execuţie (SC SERMECOM SRL, GEBA COLOR SRL, SC ROTHERM GRUP SRL, etc.)
 • Construcţii civile
  • Atelier vinificatie, beneficiar Universitatea Stiinte Agricole si Med.Veter. "ION IONESCU DE LA BRAD" Iasi;
  • Construire şcoala cu clasele I-IV - sat Poieniţa , comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea, Beneficiar: GRUPUL ŞCOLAR DUMITREŞTI, COM. DUMITREŞTI, JUD. VRANCEA;
  • Construire şcoală cu clasele I-IV - sat Tinoasa, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea, Beneficiar: GRUPUL ŞCOLAR DUMITREŞTI, COM. DUMITREŞTI, JUD. VRANCEA;
  • Lucrări execuţie şcoală sat Galoieşti, comuna Dumitreşti, jud. Vrancea. Beneficiar: Comuna Dumitresti, judetul Vrancea.
  • Sala de sport si gimnastica Iasi. Beneficiar Universitatea Stiinte Agricole si Med.Veter. "ION IONESCU DE LA BRAD" Iasi;
  • Sediu primărie P+1 in comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. Beneficiar: Comuna Dumitresti, judetul Vrancea.
  • Modernizare clădire, construcţii anexe, suprafeţe betonate pentru parcare şi reabilitare instalaţii. Beneficiar: SC MECANICA BUCIUM SA, Sos. Bucium nr.23;
  • Sediul social din strada Aeroportului nr. 1. Beneficiar: SC GEPROCON S.A.
  • Lucrări de instalaţii apă canal şi amenajări interioare pentru spaţii de învăţământ- Facultatea de Biologie şi Geografie, beneficiar Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
  • Execuţie construcţie pentru Cabana turistică montană cu terasă pentru agreement. Beneficiar SC CASA VLAHOPOL SRL;
  • Execuţie hale pui şi instalaţii aferente. Beneficiar SC ROMTRADING COMPANY SRL.
  • Amenajare zonă de protecţie Observator Radar Bârnova. Beneficiar: Centrul Meteorologic Regional Moldova, Iaşi.
 • Lucrari drumuri si poduri
  • Realizare de poduri pe DC 19, Golăeşti-Podu Jijiei- Petreşti şi pe DC 15, Golăeşti-Medeleni, Comuna Golăeşti, judeţul Iaşi;
  • Drum incinta şi parcare betonată in strada Şoseaua Bucium nr. 23, Iaşi. Beneficiar SC MECANICA BUCIUM SA;
  • Asfaltare drum incintă, execuţie parcare betonată şi dalată în municipiul Iaşi.
 • Lucrari hidrotehnice
  • consolidare versanţi în zona Mănăstirii Trei Ierarhi, Iaşi. Beneficiar Municipiul Iaşi.
  • îndiguiri si baraje contra inundatiilor;
Alimentare cu apa Comuna Rediu, judetul Iasi Foraje de mare adancime executate cu instalatie de foraj FA1 Sala de sport Iasi USAMV Sala de sport Iasi USAMV Sediul social din strada Aeroportului nr. 1 Sediul social din strada Aeroportului nr. 1 Casa Vlahopol