Compania de construcţii GEPROCON vine în sprijinul activităţii dumneavoastră oferindu-vă serviciile noastre:

 • Construcţii hidroedilitare - sisteme complete de alimentari cu apa, canalizare si statii de epurare pentru localitati;
 • Alte tipuri de construcţii hidroedilitare
  • Foraje de mica adâncime (pana la 30 m) pentru alimentări cu apă;
  • Foraje mecanice de mare adâncime (pana la 250 m) pentru alimentari cu apă şi pentru prospecţiuni hidrogeologice;
  • Foraje orizontale pentru subtraversări de drumuri şi căi de comunicaţie pentru diverse utilităţi (cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte de apă şi canalizare, etc);
  • Foraje pentru realizarea piloţilor foraţi din beton armat;
  • Sisteme drenaj (pentru alimentări cu apă, desecari, etc);
  • Pompări experimentale şi deznisipări de puţuri;
  • Staţii de pompare si clorinare pentru alimentari cu apă;
  • Instalaţii de apă;
  • Instalaţii de canalizare;
  • Sudarea conductelor din polietilenă (sudori autorizati PEHD);
 • Constructii civile si industriale (constructii sedii primarie, scoli, amenajari interioare, pardoseli industriale)
 • Executie drumuri si poduri
 • Proiectare si executie sisteme complete de instalaţii gaze naturale
 • Constructii hidrotehnice
 • Lucrări confecţii metalice
 • Studii hidrogeologice, studii geotehnice, documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi a autorizaţiilor de mediu